Over de praktijk

Welkom op de website van de huisartsenpraktijken Jongmans en Mulling. Wij maken deel uit van de huisartsenmaatschap Duiven, het samenwerkingsverband van de huisartsen in de gemeente Duiven.

Wij zijn gevestigd in gezondheidscentrum ‘t Reinhart met in totaal drie vaste huisartsen, een waarnemend huisarts (praktijk Mulling), vijf assistentes, twee praktijkondersteuners somatiek,  twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg en een verpleegkundig specialist ouderenzorg.

Met ons team bieden wij dicht bij huis zorg op medisch, verpleegkundig en psychosociaal gebied. We stimuleren een gezonde leefstijl en zelfredzaamheid. Samen met u proberen we in oplossingen te denken.

We hechten grote waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg. We werken daarom volgens de laatste standaarden en richtlijnen van onze beroepsgroep en volgen de meest recente ontwikkelingen.

Onze praktijken zijn NHG geaccrediteerd. Dit is een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap dat laat zien dat we als praktijk actief werken aan het verbeteren van onze kwaliteit.

Praktijk Jongmans heeft, in samenwerking met de Radboud Universiteit, een opleidingsplaats voor een huisarts. Praktijk Mulling heeft regelmatig een co-assistent die werkzaam is in de praktijk.

Daarnaast leiden wij praktijkondersteuners en verpleegkundigen op en in samenwerking met het RijnIJssel College in Arnhem bieden wij ook stageplaatsen voor doktersassistentes in opleiding.

We zijn steeds op zoek naar manieren voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Wij attenderen u dan ook graag op de informatie op onze website en de mogelijkheden met betrekking tot onze online diensten.